Polityka Prywatności

Witaj!
Odwiedzając mój Blog oraz komentując posty czy też kontaktując się za pomocą formularza kontaktowego akceptujesz poniższą politykę prywatności:
Polityka prywatności oraz plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach bloga http://scrapujemy.pl. Autorką oraz właścicielką bloga (czyli administratorem) jest Joanna Steczek. Kontakt z autorką możliwy jest pod adresem e-mail scrapujemy.z.miloscia@gmail.com.
§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjęłam następujące znaczenia poniższych pojęć:
1. Administrator – autor i właściciel bloga – Joanna Steczek
2. Blog – blog dostępny pod adresem http://scrapujemy.pl

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość Bloga.
§ 2 Dane osobowe
1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale również jest niezbędne do podjęcia przez akcji, do której przeznaczony jest formularz kontaktowy lub do zamieszczenia komentarza na Blogu.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Blogu oraz w celu zamieszczenia komentarzy na Blogu.
4. Dane osobowe Użytkowników nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Dane podane przez Użytkownika podczas dodawania komentarzy mogą być wykorzystywane w celach kontaktowych przez Administratora;
6. W celu ochrony danych osobowych stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa (ochrona antywirusowa, zabezpieczenie dostępu do Bloga oraz komputera hasłem, a telefonu komórkowego kodem PIN). Wszelkie dane zabezpieczone są z wykorzystaniem wszystkich możliwości i wiedzy jaką posiada Administrator
§ 3 Pliki cookies i inne technologie
1. Blog wykorzystuje mechanizm „cookies”( ciasteczka ), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies nie zawierają danych osobowych i są wykorzystywane przeze Administratora tylko i wyłącznie do prawidłowego działania Bloga. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja oraz nie usuwanie ich z dysku komputera.
2. Na Blogu stosowane są pliki Cookie Google. Więcej na ich temat można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://www.blogger.com/go/blogspot-cookies  ;
3.  Cookies są wykorzystywane na Blogu również do poprawnego działania wtyczek społecznościowych takich jak Facebook, Pinterest czy Instagram;
4. Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyłączenie stosowania cookies przez Użytkownika może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Bloga. 
5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kody śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Bloga. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Bloga udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
6. Blog gromadzi informacje zawarte w logach systemowych ( data i czas połączenia, kraj, przeglądarka). Dane te są wykorzystywane w celach statystycznych ( statystyki Bloggera );
Postanowienia końcowe:
Na Blogu mogą być zamieszczone odnośniki – linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi politykami prywatności po przejściu na te strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie tego Bloga;
Użytkownik ma możliwość wglądu, edycji i usunięcia swoich danych poprzez samodzielne zarządzanie swoimi komentarzami.
Użytkownik, w dostępnych dla siebie ustawieniach, sam może decydować, które jego dane osobowe będą jawne.
Składając zamówienia u Administratora Użytkownik jednocześnie zgadza się na opublikowanie zdjęć wykonanej pracy na Blogu. Zdjęcia zamieszczane na Blogu nie zawierają danych osobowych Użytkownika ani jego zdjęć jeżeli są one wykorzystane w pracy.
Polityka prywatności może w każdej chwili ulec zmianie. Użytkowników obowiązuje aktualna wersja od momentu jej publikacji na Blogu.